19august
Reporty - by Roman Guláš

Report GUNRUN Leto 2019

Tohtoročný letný GUNRUN sa konal v dňoch 22. a 23.6.2019 už tradične na Strelnici Jasná-Lazisko. Najvýraznejšou novinkou bolo pridanie nového formátu preteku s názvom SPRINT, ktorý sa konal deň pred hlavným pretekom.

SPRINT je pretek pre jednotlivcov bez rozdielu kategórií umožňujúci účasť strelcom, ktorí nemajú streleckého partnera na preteky. Obsahuje iba jednu extra dlhú streleckú situáciu kombinujúcu streľbu na poppre z pušky a z pištole na vzdialenosti od 20 do 200 metrov spolu s fyzickou záťažou. Tentokrát to bola prekážková dráha, mŕtve ťahy a beh s bremenom. Súťažiaci s ambíciami na víťazstvo si tak museli siahnuť až na dno svojich síl. Pretekári boli rozdelení do squadov, ktoré mali presne určený čas štartu a tak mohli súťažiaci prichádzať na strelnicu na konkrétnu hodinu a po ukončení svojej streľby odísť. Nebolo teda nutné tráviť na strelnici celý deň. Veríme, že si tento pretek našiel svojich priaznivcov a pritiahne ďalších nových súťažiach.

Hlavný pretek, konajúci sa v nedeľu, prilákal množstvo nových, ale aj pravidelných účastníkov. Obsahoval niekoľko stageov, na ktorých sa rôznym spôsobom kombinovala streľba s teamovou spoluprácou a fyzickou záťažou. Najvýraznejšou zmenou pre rok 2019 oproti predchádzajúcim ročníkom je zrušenie súťažnej kategórie ARMOR/ARMORED LIGHT. Opäť sa teda súťaží iba v dvoch kategóriach LIGHT a HEAVY. Kategória LIGHT, ako názov napovedá, je ľahkou kategóriou kladúcou minimálne nároky na výstroj pretekára. Strelecké situácie su fyzicky náročné, avšak záťaž je zvolená tak, aby boli strelecké situácie zvládnuteľné aj pre nových, alebo slabšie fyzicky disponovaných pretekárov. Kategória HEAVY, na druhej strane už tradične, kladie na súťažiacich vyššie nároky. Pretekár je nielenže povinný mať na sebe balistickú alebo záťažovú vestu, ale zároveň na stageoch musí riešiť náročnejšie fyzické úlohy alebo pracovať s väčšou záťažou.
Aj tentokrát si súťažiaci mohli zmerať svoje sily a schopnosti s ostatnými v piatich streleckých situáciách.

Stage 1: Zranený
Na začiatku museli strelci prekonať prekážkovú drahú. Vzhľadom na daždivé počasie bol však šplh po lane vypustený. Po prekonaní všetkých prekážok museli strelci správnym spôsobom aplikovať tourniquety na nohy figuríny a tú následne na nosidlách preniesť do krytu na prvom strelisku. Pred zahájením streľby na terče získali strelci informáciu o tom, ktoré z označených cieľov sú terče a ktoré neterče. Streľba samotná bola vedená skrz nízko umiestnené otvory v prekážkach, takže bolo možné zvoliť iba polohy klak, sed alebo ľah.

Stage 2: CQB štafeta
Strelecká situácia sa odohrávala v priestore simulujúcom objekt s miestnosťami a oknami. Strelci vchádzali do priestoru po jednom a pred každým vstupom museli vykopnúť dvere. Prvý strelec si vylosoval symbol a následne riešil iba terče označené týmto symbolom. Po vyriešení všetkých terčov vychádzal behom z priestoru a informoval druhého strelca o ďalšom symbole, ktorý našiel pri východe. Druhý strelec tak riešil druhú skupinu terčov označených jemu prideleným symbolom. Tretia skupina terčov, nachádzajúca sa na strelisku tak plnila úlohu neterčov. Strelci boli povinný absolvovať cely stage v plynových maskách, ktoré im okrem obmedzovania periférneho videnia a dýchania zároveň znemožňovali správne prilícenie zbrane.

Stage 3: Ulička
Po zaznení zvukového signálu strelci vystupujú z vozidla a kryjúc sa za ním zasahujú terče, ktoré sú z časti prekryté neterčami. Po vyriešení prvej série terčov postupujú spoločne uličkou, pričom každý z dvojice pokrýva svoju polovicu streliska streľbou na ďalšie terče.

Stage 4: Slamball
Úlohou strelcov bolo zasiahnuť streľbou z pištole oceľový terč vzdialený cca 20 metrov. Zásah terča bol platný iba podmienkou, že druhý z dvojice mal v momente výstrelu na ramene vyložený slamball. Po zásahu cieľa si strelci vymenili pozície a následne opäť jeden z dvojice strieľal a druhý držal bremeno na ramene. Strelci museli cieľ zasiahnuť spolu 10 krát. Slamball, ktorý mal hmotnosť 20kg pre LIGHT a 50kg pre HEAVY, sa počas každej výmeny musel dotknúť zeme.

Stage 5: Bunker
Tento stage sa riešil opäť formou štafety. Prvý strelec z dvojice prekonal čo najrýchlejšie vytýčenú trasu, počas ktorej musel prejisť cez podzemný bunker a následne z piatich vyznačených pozícií zasiahnuť oceľový terč na vzdialenosť 100 až 200 metrov. Po odstrieľaní puškovej časti sa čo najrýchlejšie presunul do ďalšieho streliska, kde pokračoval v streľbe pištoľou na poppre. Po ukončení streľby odovzdal štafetu druhému z dvojice a ten mohol vstúpiť do streleckej situácie a pokračovať. Kategória HEAVY musela cely stage absolvovať s 25kg bremenom.

Ak ste na GUNRUNe nikdy neboli, ale zvažujete svoju účasť, veríme, že opis stageov Vám pomohol urobiť lepšiu predstavu o preteku a zároveň je pre Vás dostatočným lákadlom. Strelecké situácie nie sú vopred známe a preto je najlepšie sa pripraviť sa takpovediac na „všetko“. Mnohé môžu napovedať videá uverejnené na Youtube alebo sociálnych sieťach.

A prečo tento pretek robíme a chceme ho robiť aj naďalej? Okrem iného aj pre atmosféru, ktorá na ňom vládne. Pre všetkých účastníkov je to možnosť a príležitosť na stretnutie a rozhovor s ľudmi s rovnakými záujmami. Tatranské prostredie strelnice JASNÁ, podmienky a chuť súťažiť za každého počasia, tvorí tú neopakovateľnú atmosféru.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým za účasť. Naša vďaka tiež patrí tým, bez ktorých by sme pretek nevedeli uskutočniť. Či sa účastnili stavania preteku, zabezpečovali priebeh a rozhodovanie, poskytli priestor, ceny pre výhercov a do tomboly alebo pomohli inak finančne a materiálovo. Konkrétne to boli: nemenovaní kamaráti, Strelnica Jasná, POWER GEARS, MUNIČÁK, ZERG DATA s.r.o., BTN a hlavný sponzor ERIK JV s.r.o. – výhradný zástupca spoločnosti GLOCK Ges.m.b.H.na Slovensku.