28november
Reporty - by lukas

Report GUNRUN 2018

GUNRUN 2018 Summer Edition

Ak nás sledujete pravidelne, tak určite neuniklo Vašej pozornosti, že sa 4. augusta 2018 opäť uskutočnil ojedinelý strelecko-atletický pretek GUNRUN 2018 Summer Edition, ktorý sa znovu konal v areáli strelnice JASNÁ v Nízkych Tatrách. Jej poloha medzi kopcami v krásnej prírode len umocňuje príjemný zážitok, ktorý si súťažiaci z preteku odnášali. Nielen prostredie samotné, ale rovnako aj angažovanosť správcov pri príprave stageov a materiálno-technické vybavenie strelnice nám pomohli postaviť pretek na vyskokej úrovni. Príprava streleckého preteku pre dvojčlenné družstvá, ktorý má byť zaujímavý a primerane fyzicky náročný, totiž nie je jednoduchá, keďže bezpečnosť musí byť vždy na prvom mieste. Tak ako predchádzajúce preteky a najmä zimný, ku ktorému sa ešte vrátime, tak aj tento preveril fyzické a strelecké schopnosti pretekárov. Pre niektorých je GUNRUN streleckou súťažou, ktorá v sebe spája všetko, čo im na iných súťažiach chýbalo a tak sa stali pravidelnými účastníkmi GUNRUNu.

Keďže pretek, ktorý má preveriť všestrannosť súťažiacich, je určený pre širokú streleckú verejnosť, musí byť zohľadnená aj rozdielna úroveň ich fyzickej zdatnosti. Družstvá sú teda rozdelené do troch divízii, ktoré sa od seba líšia požiadavkami na výstroj (hlavne jej váhu) a náročnosťou samotných prekážok a úloh, ktoré je potrebné popri streľbe vykonávať.
Niektorých strelcov môže GUNRUN motivovať aj k tréningu mimo strelnice, aby sa na ďalšom podujatí vyrovnali konkurencií. Pretek je postavený s ohľadom na všetky výkonnostné skupiny strelcov, aj keď tí fyzicky slabší budú vždy ťahať za kratší koniec.
Veríme, že nie len súťaž samotná, ale podujatie ako také umožní ľudom s rovnakým hobby a zameraním stretnúť sa, odovzdať si vzájomne skúsenosti a v neposlednom rade sa zabaviť.
Vítaný je každý, kto sa nebojí námahy. Prvky (bremená, lopty, mechy) na “spríjemnenie” fyzickej námahy dodala firma Power Gears.

Zimný GUNRUN bol náročný, k čomu prispel pohyb v snehu. Teplota počas súťažného dňa síce nedosahovala extrémne nízke hodnoty, ale nepriaznivá predpoveď zrejme na poslednú chvíľu viacerých odradila. O to viac nás tešila prítomnosť tých, ktorí prišli aj napriek menej priaznivému počasiu. Znížený komfort spôsobený celodenným pobytom na otvorenej strelnici uprostred Nízkych Tatier a teplota pod bodom mrazu boli niečím, čo ovplyvnilo výkony súťažiacich. Pretek bol doplnený o prvky prvej pomoci v spojitosti so strelnými poraneniami. Námet a odborný dozor vykonala Akadémia Urgentnej Medicíny z Bratislavy https://www.facebook.com/academyofemergencymedicine/. Pohľad do fotogalérie a video na našom webe vypovie viac.

Účasť pretekárov na letnom GUNRUNe bola rozmanitá a taktiež medzinárodná. Od civilného sektoru, čiže športových strelcov, ktorí mohli súťažiť vo svojej taktickej výstroji, až po členov ozbrojených zložiek, ktorí vo svojej výstroji trénujú pravidelne. Ozbrojené zložky boli zastúpené príslušníkmi Policajného Zboru SR (ÚOU PZ, Pohotovostné Policajné Útvary, a iné policajné útvary) a Ozbrojených Síl Slovenskej Republiky ( 5. PŠU a iné vojenské útvary). Potešila nás informácia, že niektorí členovia týchto zložiek sa aktívne pripravujú a trénujú na preteky GUNRUN. Na jednej strane sme radi, aký kredit pretek získava, na strane druhej nás to zaväzuje udržiavať vysokú úroveň a vždy prichádzať s niečim novým. Okrem vyššie spomenutých sa zúčastnili aj strelci z Českej republiky a niekoľko teamov z Rakúska.

Na následujúcich riadkoch Vám prinášame stručný prehľad toho, s čím sa museli strelci na letnom GUNRUNe vysporiadať.

Strelecká situácia č.1

Strelecké družstvo po absolvovaní prekážkovej dráhy vbieha na strelisko, kde začínajúc streľbou z pušky a končiac streľbou z pištole rieši predpísaný počet terčov. Ich počet a predpísané množstvo streliva boli určené tak, aby museli strieľať obaja strelci.

Strelecká situácia č.2

Po zaznení zvukového signálu obaja strelci zahajujú streľbu z motorového vozidla. Po jeho opustení sa presúvajú do „domu“, z okien, ktorého spoločne riešia ďalšie terče, pričom každý zo strelcov rieši iba svoju polovicu streliska. V palebnej zóne sa nachádzali aj neterče, ktorých zasiahnutie znamenalo pre družstvo časovú penalizáciu.

Strelecká situácia č.3

Úlohou súťažiacich bolo prenášanie 20 alebo 40 kilogramovej lopty (tzv. slamballu) a streľba na 25m vzdialený oceľový terč. Podmienkou bolo, že môže strieľať vždy iba ten strelec, ktorý ma loptu na svojej strane a to spôsobom, kedy mohol vystreliť iba jednu ranu na jedno prenesenie lopty. Spoločne museli strelci zasiahnuť terč 10 krát.

Strelecká situácia č.4

Po vykonaní úlohy, ktorá spočívala v premiestnení pneumatík prehadzovaním, zaujali strelci pozíciu za prekážkou a cez okná zasahovali terce. Terče boli rozmiestnené tak, aby nebolo možné zasiahnuť všetky z jednej pozície . Strelci teda boli nútení pozície meniť a zároveň sa vzájomne informovať o tom, ktorý terč je ešte potrebné riešiť.

Strelecká situácia č.5

Pri zadnom vale streliska sa nachádzalo 6 oceľových sklopných terčov (tzv. popprov), ktoré strelci riešili cez malé otvory v prekážkach, pričom z každej pozície mohli vystreliť iba jeden krát. Pred streľbou samotnou však museli spoločne alebo jednotlivo niekoľko krát prevaliť traktorovú pneumatiku a až potom mohli zaujať pozíciu za bariérou, spoza ktorej zahájili streľbu.

Strelecká situácia č.6

Pravdepodobne najzaujímavejší stage celého preteku. Okrem využitia takmer 200m dlhého streliska bol do situácie zakomponovaný aj malý betónový bunker, cez ktorý museli strelci preniesť 50kg ťažké bremeno. Po približne 50m behu s bremenom do mierneho svahu nasledoval vstup do bunkra, ktorý bol veľmi stiesnený, čo pridávalo na náročnosti. Výstup z bunkra si vyžadoval prekonanie asi 1,5m vysokej hladkej betónovej steny, pričom bolo potrebné vytiahnuť aj bremeno. To následne strelci preniesli za odstavené vozidlo, spoza ktorého strieľali na terče vzdialené 100-180m. Po ich zasiahnutí pokračovali strelci k bariéram, odkiaľ spoločne riešili ďalšie terče.

Pretek bol ukončený v poobedných hodinách tombolou a vyhlásením výsledkov.

Strelecké situácie sú navrhované tak, aby boli prehľadné a bezpečné pre osoby nachádzajúce sa na strelisku. Ich riešenie si vyžaduje streleckú zručnosť, schopnosť vyhodnocovať situáciu a zároveň pracovať v teame. Každá situácia je vždy doplnená o nejakú fyzickú aktivitu, ktorá bezprostredne predchádza streľbe, alebo o čiastkové aktivity, akými môžu byť napríklad beh alebo pohyb s bremenom, ktoré sa vykonávajú počas streľby samotnej. Pretek tak kladie dôraz na všestrannosť a úspešný účastník by tak nemal byt jednostranne zameraný iba na streľbu z pištole alebo pušky, ale mal by disponovať aj koordináciou, silou a vytrvalosťou.

Preteku GUNRUN 2018 Summer Edition sa zúčastnil aj redaktor portálu refresher.sk, ktorý pretek absolvoval ako súťažiaci a zároveň z neho priniesol obrazovú reportáž, v ktorej divákom predstavil myšlienku preteku a dojmy ostatných účastníkov.
https://www.youtube.com/watch?v=7shmGUSfOfg&t=163s

Pokiaľ Vás pretek GUNRUN zaujal a radi by ste sa v budúcnosti zúčastnili tejto jedinečnej športovej udalosti, tak sledujte naše stránky.
https://gunrun.sk
https://www.facebook.com/galeatactical/
https://www.facebook.com/Training-Group-1873365719620990/
https://www.instagram.com/galea.tactical/?hl=sk
https://www.instagram.com/training__group/

Za každým jedným pretekom stojí vždy skupina skvelých ľudí, bez pomoci ktorých by nebolo možné pretek uskutočniť. Veľká vďaka preto patrí všetkým, ktorý priložili ruku k dielu, pomohli postaviť strelecké situácie, poskytli potrebný materiál, venovali hodnotné ceny a v deň preteku robili všetko pre jeho hladký priebeh a rozhodcom, ktorí dozerali na férovosť súťaže.

Toto sú oni:
PowerGears https://www.facebook.com/powergearseurope/
Muničák https://www.facebook.com/municak/
Strelnica Jasná https://www.facebook.com/sportovyarealjasna/
BTN https://www.facebook.com/SSKBTN/
SELECTION SERVICES , s.r.o. https://www.selection-store.cz
Bore Tech Inc. https://www.boretech.com/

a mnohý ďalší jednotlivci.

Ďakujeme Vám