23október
Reporty - by lukas

Report GUNRUN 2017

REPORT z preteku GUNRUN 2017

Touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí sa odhodlali a zúčastnili sa prvého ročníka GUNRUNu. Vďaka spätnej väzbe od súťažiacich a rozhodcov vieme v budúcnosti pripraviť ďalšie a lepšie preteky. Veľmi nás teší pozitívna spätná väzba od príslušníkov ozbrojených zložiek a špecializovaných útvarov, ktorí sa GUNRUNu zúčastnili.

Tento pretek však nebol stavaný len pre profesionálov, ale naopak pre všetkých strelcov, ktorí chceli svoje schopnosti preveriť inak, ako len streľbou samotnou. Ďalším zámerom bolo výjsť v ústrety tým, ktorí investujú svoj čas a finančné prostriedky nie len do tréningu, ale aj do vybavenia a umožniť im tak v súťažnom prostredí otestovať funkčnosť ich taktického vybavenia a ich schopnosť dosahovať výsledky so všetkou tou dodatočnou váhou na tele. Pretek stavbou jednotlivých streleckých situácií preveril súťažiacich z viacerých strán a na jeho úspešné absolvovanie musel mať strelec vo svojom repertoári viac schopností, ako len tie, ktoré získa pri dlhodobom tréningu mierenej streľby na 10m a fotení sa pred zrkadlom.

Mnohí zo zúčastnených počas preteku zistili, ako môže ich výkonnosť s pridanou váhou klesať, že prekážky sa javia ako náročnejšie a presne zasiahnuť cieľ je oveľa ťažšie, keď človek lapá po dychu. Niektorí možno prišli na to, že boli svojím výstrojom a výzbrojou nejakým spôsobom obmedzovaní. Možno to bola nevhodná alebo zle umiestnená sumka, ktorá prekážala pri prekonávaní prekážok, zlý popruh, ktorý pri presune nedržal zbraň na mieste, alebo absencia iných, než pevných mieridiel na dlhej zbrani.

Nie každý pri zostavovaní svojho vybavenia skutočne dôsledne dbá na to, aby jeho výstroj a najmä umiestnenie všetkých jej prvkov fungovalo aj počas behu, pri plazení, prekonávaní rôznych prekážok, v tme, v aute atď. GUNRUN sa snaží do streleckých situácií zakomponovať čo najviac rôznorodých prekážok a fyzicky náročných úloh. Akýkoľvek je Váš tréning, toto je pretek kde si odskúšate, či to všetko zvládnete bez toho, aby ste bojovali s výstrojou, boli napomenutý či diskvalifikovaný, alebo jednoducho nebudete vládať. Čiže sa dostávame k filozofii GUNRUNu. Nejde o to vyhrať nad ostatnými, pripravovať sa na tú či onú situáciu a hľadať akési pomyselné skratky, ktoré ma privedú na stupeň víťazov. Hlavné je prísť, zúčastniť sa, zabojovať sam so sebou, prekonať sa a možno v sebe nájsť skryté rezervy. Bez ohľadu na počasie a ročné obdobie preveriť zbraňový systém, výstroj a SEBA !

Podľa ohlasov sa nám prvý ročník podarilo pripraviť dobre, dokonca nad očakávania. Ako strelci sme absolvovali množstvo súťaží a v minulosti už nejaké súťaže pomáhali pripravovať a organizovať, ale stále nám niečo chýbalo. Preto úplne vlastný pretek a pravidlá. Okrem nápadu to však vyžadovalo strelnicu, ktorá by po technickej stránke umožnila realizáciu nášho plánu. Po obhliadke padla voľba na Strelnicu JASNÁ. Prípravy trvali vyše mesiaca, bolo treba zaistiť rôzny materiál. Najviac sa skomplikovalo to čo vyzeralo najľahšie – bufet. Naopak partneri a sponzori súťaže sa po oboznámení s konceptom preteku zapojili pomerne rýchlo.

V deň preteku sa priestor strelnice pomerne rýchlo plnil. Po našom úvodnom príhovore sa to začalo.

 

Stage 1
Osvieženie v podobe prehadzovania lôpt cez prekážku. Lopty mali 20 a 40kg. Po prehodení všetkých 8 kusov mohol jeden z dvojice začať riešiť stage. Ten pozostával z terčov a neterčov ukrytých za zástenami. Po vyriešení posledného terča sa pretekár behom presunul späť na štartovú líniu a dal znamenie parťákovy, ktorý musel zopakovať stage v čo najkratšom čase.

Stage 2
Bol zameraný na streľbu z pištole. Strieľalo sa na 25m vzdialené 2/3 oceľove torzo. Po zaznení timeru musel jeden zo súťažiacich preniesť 26kg kettlebell asi 15metrov. Následne mohol z vymedzeného priestoru vystreliť jednu ranu. Či už trafil alebo nie, musel záťaž vrátiť na východziu pozíciu, kde ju druhý z dvojice prebral a opäť prenášal na svoj palebný post, odkiaľ pokračoval v streľbe. Toto sa opakovalo pokým terč nezasiahli 10 krát. Po desiatom zásahu sa obaja strelci zahájili pohyb smerom vpred a z ďalšej vymedzenej pozície riešili papierové terče, Málokto sa pri tom zadýchal, čiže nabudúce musíme pridať na záťaži.

Stage 3
Štart z osobného vozidla. Na signál pretekári opúšťajú vozidlo umiestnené v stagei. Musia ho pretlačiť na určené miesto mimo stage a po zabrzdení vozidla ručnou brzdou môžu riešiť terče za podmienky správneho krytia za horizontálnymi prekážkami. Nasledoval koordinovaný presun za prekážky, ktoré nútili viesť streľbu v ľahu na boku. Komu sa auto počas streľby vrátilo samo do stageu, musel opakovať štart. Nevyplatilo sa to, pretekári mohli používať počas preteku iba muníciu, ktorú mali umiestnenú na sebe (divízia Armor), tak že takéto plytvanie muníciou sa mohlo vypomstiť neskôr.

Stage 4
Pretekári usadení v aute. V inom a hlavne malom. Terče pred a vedľa vozidla. Na signál sa riešili všetky viditeľné terče z auta. Potom pretekári spoločne opustili vozidlo a čo najrýchlejšie sa presunuli k najbližšej prekážke, kde na nich čakali ďalšie terče. Po ich vyriešení odkladali pušky a chopili sa 40 kilového bremena (farmers log), ktoré mali spolu preniesť do vedľašieho valu, kde sa tasila záložná zbraň – pištoľ. Tu pokračovali v streľbe jednoruč, pričom počas streľby sa bremeno nemohlo dotýkať zeme. Spoločne postupovali vpred a každý riešil terče na svojej strane.

Nultý stage, ako sme ho pracovne nazvali, začínal po pípnutí timeru asi 10m dlhým prerúčkovaním (pušky sa na voľných popruhoch húpali a udierali do tela), nasledovali prekážky – podliezť a preliezť, šplh na lane (zásobníky zo sumiek začali padať), ten kto lano nezvládol, musel dať „angličáky“. Potom sa prekonávala stena (a vypadával ďalší materiál), následovala kladina, po zoskočení z kladiny bolo treba prevaliť traktorovú pneumatiku -niektorí súťažiaci si vzájomne pomáhali. Ďalej beh do mierneho stúpania a streľba zo šikmej plochy na poppre vo vzdialenostiach 100 až 180m. V niektorých prípadoch nebol problém aj dva krát prebiť pušku. Padli poppre, bežalo sa ďalej do stageu za prekážky odkiaľ sa strieľalo na papierové terče. Trápenie skončilo po presune za poslednú barikádu a zasiahnutí oceľového torza na približne 50m.
Tento stage by sa dal označiť za akýsi kraľovský, lebo pretekárov a vystroj preveril najviac. Za mnohé hovoria čísla. Výsledné časy pohybujúce sa od 3 do 11 minút a počet vystrelených rán od 30 do 150 hovoria svoje.

Čas medzi jednotlivými nástupmi na štart mohli úča

stníci využiť na rozhovor s ostatnými pretekármi a na vzájomne odovzdávanie si poznatkov a skúsenosti zo streleckého športu. Každý stage mal vlastného rozhodcu a asistenta, ktorí presne vedeli, čo robiť. Aj preto mal pretek bezproblémový a dynamický priebeh. Rozhodcovia boli z pretekov LOS, konkrétne z klubu BTN, ktorému za toto veľmi ďakujeme. Atmosféra sa s blížiacim koncom naďalej zlepšovala a po ukončení stageov bol operatívne zriadený improvizovaný za pomoci kolegu, ktorý neďaleko býval. Zhodou okolností mali v obci oslavu a on sa podieľal na príprave jedla. Pár telefonátov a klobásy boli na strelnici. Díky Casey!

V našom stánku GALEA bol aj post Akadémie Urgentnej Medicíny (ďalej AEM). Kto chcel, mohol sa porozprávať o činnosti našich medikov v Iraku a o ich pomoci zraneným na bojisku. AEM na Slovensku okrem iného organizuje kurzy poskytovania prvej pomoci. Nielen pri športových aktivitách môže nastať udalosť, ktorá bude vyžadovať rýchlu a správnu reakciu. Preto odporúčame účasť na takomto kurze, aby sme dokázali pomôcť sebe alebo druhým.

Keďže zmýšľanie väčšiny z nás zahŕňa prevenciu pred nebezpečenstvom, uvítali sme ceny venované firmou PROTENG s.r.o., ktorá je výrobcom autonómnych automatických hasiacich systémov. V rámci cien, boli tieto určené do automobilov. Heslo menej je niekedy viac ide do úzadia pokiaľ ide o výstroj, preto vďaka firmám MUNIČÁK a IRON LEGION, ktoré venovali ceny pre súťažiacich a bola to najmä výstroj, ktorej nikdy nie je dosť. IRON LEGION mal v areáli aj stánok, čiže každý si mohol pozrieť a vyskúšať sortiment tejto firmy. Vďaka MUNIČÁKu aj za to, že bol ochotný poskytnúť záložnú možnosť stravovania – balíčky MRE. Nakoniec partner, ktorého si teraz pár ľudí spojí s bolesťou a utrpením a bez ktorého ľudskej a materiálnej pomoci by sa nám tak kvalitný pretek nepodarilo postaviť. Firma POWERGEARS, ktorá nám dodala materiál na zvýšenie fyzickej záťaže, ktorý sama vyrába. Ako sa pretekári sami presvedčili, materiál je skutočne solídny a odolný.

Stručné zhrnutie, GUNRUN dá každý. Čas za koľko dáš stage nieje dôležitý. Dôležité je, urobiť to bezpečne, správne a na konci si z toho niečo odniesť.