29júl
Dôležité informácie - by lukas

Propozície Gunrun

GUNRUN 2018 (PDF na stiahnutie)

ŠSK BTN

Pozvánka a propozície

Strelecko-atletická súťaž dvojíc.

Termín konania:

3.3.2018 Strelnica Jasná

Organizačný výbor:

Riaditeľ súťaže: Bc. Roman Guláš

Hlavný rozhodca: Peter Revický

Súťažné disciplíny:

6 streleckých situácií kombinujúcich streľbu a fyzickú záťaž.

Technické ustanovenia:

Súťažiaci používajú vlastné zbrane a strelivo.

Povolené sú ľubovoľné krátke zbrane (pištole a revolvery) kalibru 7,62 až 11,43 mm a dlhé zbrane kalibru .223 až 7,62.

Odporúčaná zásoba munície na strelca: 100 dlhá zbraň

50 krátka zbraň

Povinná výstroj:

chrániče sluchu a zraku

púzdro na krátku zbraň

popruh na dlhú zbraň

Odporúčaná výstroj:

4 zásobníky do dlhej zbrane

rukavice

pevná obuv

Účasť: Držitelia platných ZP a príslušníci ozbrojených zložiek.

Protesty: Hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,- € do 30 min. po zverejnení predbežných výsledkov.

Poistenie: Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie. Každý je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Štartovné: 40,- € za dvojčlenné družstvo

Rozhodcovský zbor: Určí usporiadateľ.

Časový rozpis:

09:00 – 10:00 prihlasovanie pretekárov, prezentácia

10:00 – 10:15 briefing

10:30 – začiatok súťaže

V prípade potreby usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien!

UPOZORNENIE: Pretákari su povinný pohybovať sa v areáli strelnice s vybitou zbraňou uloženou v puzdre

(v prípade dlhej zbrane s ústim hlavne smerujúcim smerom nahor).

Občerstvenie zabezpečí usporiadateľ formou bufetu.

ZAPLATENÍM ŠTARTOVNÉHO A SVOJIM PODPISOM PRETEKÁR PREHLASUJE, ŽE ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU,

KTORÉ SPÔSOBÍ, NENESIE VINU USPORIADATEĽ.

Informácie:

mail: galea@galeatactical.sk

Leave a comment