06júl
Dôležité informácie - by lukas

Propozície Gunrun

GUNRUN 2018
Strelecko-atletická súťaž dvojíc

ŠSK BTN

Pozvánka a propozície

Termín konania:               4.8.2018 Strelnica Jasná

Organizačný výbor:         Riaditeľ súťaže: Bc. Roman Guláš

Hlavný rozhodca:              Peter Revický

Súťažné disciplíny:

6 streleckých situácií kombinujúcich streľbu a fyzickú záťaž.

Technické ustanovenia:

Súťažiaci používajú vlastné zbrane a strelivo.

Povolené sú ľubovoľné krátke zbrane (pištole a revolvery) kalibru 7,62 až 11,43 mm a dlhé zbrane kalibru .223 až 7,62.

Odporúčaná zásoba munície na strelca:

-120 dlhá zbraň
-60 krátka zbraň

Povinná výstroj:

-chrániče sluchu a zraku
-púzdro na krátku zbraň
-popruh na dlhú zbraň

Odporúčaná výstroj:      -4 zásobníky do dlhej zbrane
-2 zásobníky do krátkej zbrane
-rukavice
-pevná obuv

Účasť:                   Držitelia platných ZP a príslušníci ozbrojených zložiek.

Protesty:             Hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,- € do 30 min. po zverejnení predbežných výsledkov.

Poistenie:           Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie. Každý je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Štartovné:           60,- € za dvojčlenné družstvo

Rozhodcovský zbor:        Určí usporiadateľ

Časový rozpis:

08:00 – 08:45 prihlasovanie pretekárov, prezentácia

08:45 – 09:00 briefing

09:30 – začiatok súťaže

V prípade potreby si usporiadateľ vyhradzuje právo zmien!

UPOZORNENIE:

Pretekári su povinní pohybovať sa v areáli strelnice s vybitou zbraňou uloženou v púzdre

(v prípade dlhej zbrane s ústim hlavne smerujúcim smerom nahor).

ZAPLATENÍM ŠTARTOVNÉHO A SVOJIM PODPISOM PRETEKÁR PREHLASUJE, ŽE ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU, KTORÉ SPÔSOBÍ, NENESIE VINU USPORIADATEĽ.

ZAPLATENÍM ŠTARTOVNĚHO POPLATKU PRETEKÁR SÚHLASÍ SO SPRACOVANÍM OSOBN7CH ÚDAJOV VÝLUČNE PRE POTREBY TOHOTO KONKRÉTNEHO PODUJATIA.

Poskytnutím údajov súhlasíte so zasielaním informácií e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Účelom zasielania informácií je komunikácia medzi usporiadateľom a pretekármi. Obsahom komunikácie je zasielanie informácií o registrácii, aktualitách, zmenách a novinkách

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefónny kontakt, obrazový záznam osoby

Doba platnosti súhlasu: 5 rokov od doby registrácie

Súhlas sa udeľuje na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť na event@gunrun.sk, žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno,priezvisko a e-mail

 

OBOZNÁMENIE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ŠTARTOVNÉ SA BUDE HRADIŤ VOPRED POČAS TRVANIA REGISTRÁCIE NA BANKOVÝ ÚČET č.ú.: SK8411000000002933164241, DO INFORMÁCIE PRE PRÍJEMMCU UVEĎTE VAŠE MENO!!! ALEBO JE MOŽNĚ HRADIŤ  V HOTOVOSTI NA PREDAJNIACH MUNIČÁK V BRATISLAVE NA VAJNORSKEJ 100 – POLUS, A V KOŠICIACH NA NÁM. OSLOBODITEĽOV 11 – AUPARK.

Informácie:         galea@galeatactical.sk

Leave a comment