01september
- by lukas

Propozície GUNRUN 2021

GUNRUN 2021
Strelecko-atletická súťaž dvojíc

ŠK Training Group

Pozvánka a propozície

Termín konania:               18.9.2021  Strelnica Jasná – Lazisko

Organizačný výbor:

Riaditeľ súťaže:          Bc. Roman Guláš
Hlavný rozhodca:      Peter Revický

Súťažné disciplíny:

5 streleckých situácií kombinujúcich streľbu a fyzickú záťaž.

Technické ustanovenia:

Súťažiaci používajú vlastné zbrane a strelivo.

Povolené sú ľubovoľné krátke zbrane (pištole a revolvery) kalibru 7,62mm až 11,43 mm a dlhé guľové samonabíjacie zbrane kalibru 5,45mm až 7,62x39mm so stredovým zápalom alebo PCC kalibru 9mm až 11,43mm.

Odporúčaná zásoba munície na strelca:

-150 dlhá zbraň
-100 krátka zbraň

Povinná výstroj:

-chrániče sluchu a zraku
-púzdro na krátku zbraň
-popruh na dlhú zbraň
-pre kategóriu HEAVY balistická alebo záťažová vesta s minimálnou hmotnosťou 5kg

Odporúčaná výstroj:

-4 zásobníky do dlhej zbrane
-3 zásobníky do krátkej zbrane
-rukavice
-pevná obuv
-odev primeraný celodennému pobytu na otvorenej strelnici

Účasť:                   Držitelia platných ZP a príslušníci ozbrojených zložiek.

Protesty:              Hlavnému rozhodcovi s vkladom 20,- € do 30 min. po zverejnení predbežných výsledkov.

Poistenie:            Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie. Každý je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Štartovné:           90,- € za dvojčlenné družstvo je potrebné uhradiť vopred
na číslo účtuSK48 1100 0000 0029 4409 5237
(do poznámky uveďte meno pretekára alebo pretekárov)

Rozhodcovský zbor:        Určí usporiadateľ

Časový rozpis:

09:00 – 09:45  prihlasovanie pretekárov, prezentácia
09:45 – 10:00  briefing
10:30                  začiatok súťaže
17:00                  predpokladaný koniec súťaže

V prípade potreby si usporiadateľ vyhradzuje právo zmien!

UPOZORNENIE:

Vzhľadom na zmeny v pravidlách odporúčame všetkým účastníkom ich preštudovanie. Všetky zmeny sú vyznačené hrubým písmom.

Pretekári sú povinní pohybovať sa v areáli strelnice s vybitými zbraňami, pričom krátka zbraň musí byť uložená v púzdre a dlhé zbrane na popruhu s ústím hlavne smerujúcim bezpečným smerom alebo uložené v prepravnom obale.

ZAPLATENÍM ŠTARTOVNÉHO A SVOJIM PODPISOM PRETEKÁR PREHLASUJE, ŽE ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU, KTORÉ SPÔSOBÍ, NENESIE VINU USPORIADATEĽ.

ZAPLATENÍM ŠTARTOVÉHO POPLATKU PRETEKÁR SÚHLASÍ SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV VÝLUČNE PRE POTREBY TOHOTO KONKRÉTNEHO PODUJATIA.

Poskytnutím údajov súhlasíte so zasielaním informácií e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Účelom zasielania informácií je komunikácia medzi usporiadateľom a pretekármi. Obsahom komunikácie je zasielanie informácií o registrácii, aktualitách, zmenách a novinkách

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefónny kontakt, obrazový záznam osoby

Doba platnosti súhlasu: 5 rokov od doby registrácie

Súhlas sa udeľuje na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť na event@gunrun.sk, žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno,priezvisko a e-mail

 

OBOZNÁMENIE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie:         galea@galeatactical.sk