11júl
- by Roman Guláš

Propozície Gunrun Sprint 2020

PROPOZÍCIE

GUNRUN Sprint 2020
Strelecko-atletická súťaž jednotlivcov

ŠSK BTN

Pozvánka a propozície

 

Termín konania:               20.9.2020  Strelnica Jasná – Lazisko

Organizačný výbor:

Riaditeľ súťaže:          Bc. Roman Guláš
Hlavný rozhodca:       Peter Revický

Súťažné disciplína:

Dve strelecké situácie kombinujúce streľbu z dlhej guľovej, dlhej brokovej a krátkej guľovej zbrane po fyzickej záťaži. Atletická časť bude obsahovať prekážkovú dráhu, beh a nesenie bremena.

Technické ustanovenia:

Súťažiaci používajú vlastné zbrane a strelivo. V prípade potreby bude možné si opakovaciu brokovnicu zapožičať spolu so strelivom na mieste.

Povolené sú ľubovoľné krátke zbrane (pištole a revolvery) kalibru 7,62mm až 11,43 mm, dlhé guľové samonabíjacie zbrane kalibru 5,45mm až 7,62x39mm so stredovým zápalom alebo PCC kalibru 9mm až 11,43mm a dlhé (opakovacie alebo samonabíjacie) brokové zbrane kalibru 12GA.

Odporúčaná zásoba munície na strelca:

-60 dlhá guľová zbraň
-30 krátka guľová zbraň
-10 brokovnica (typu Trap alebo Skeet vel. 2,0-2,4mm)

Povinná výstroj:

-chrániče sluchu a zraku
-púzdro na krátku zbraň
-popruh na dlhú zbraň
-pre kategóriu HEAVY balistická alebo záťažová vesta s minimálnou hmotnosťou 5kg

Odporúčaná výstroj:

-2 zásobníky do dlhej zbrane
-2 zásobníky do krátkej zbrane
-rukavice
-pevná obuv
-odev primeraný ročnému obdobiu a pobytu na otvorenej strelnici

Účasť:                  Držitelia platných ZP a príslušníci ozbrojených zložiek.

Protesty:             Hlavnému rozhodcovi s vkladom 20,- € do 30 min. po zverejnení predbežných výsledkov        príslušného squadu.

Poistenie:           Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie. Každý je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Štartovné:          25,- € (zapožičanie brokovnice vrátane streliva 5€)

Rozhodcovský zbor:        Určí usporiadateľ


Prihlasovanie na pretek GUNRUN Sprint nie je vzhľadom na dlhodobú plnú obsadenosť preteku v tejto chvili možné. V prípade otázok kontaktujte organizátora.

 

 

Časový rozpis:

10:00 – 11:00  1. squad
11:00 – 12:00  2. squad
12:00 – 13:00  3. squad
13:00 – 14:00  4. squad
14:00 – 15:00  5. squad
15:00 – 16:00  6. squad
16:00 – 17:00  7. squad

Prezentácia pretekárov sa vykoná najneskôr 15 minút pred štartom príslušného squadu!

V prípade potreby si usporiadateľ vyhradzuje právo zmien!

UPOZORNENIE:

Vzľadom na zmeny v pravidlách odporúčame všetkým účastníkom ich preštudovanie. Všetky zmeny sú vyznačené hrubým písmom.

Pretekári sú povinní pohybovať sa v areáli strelnice s vybitými zbraňami, pričom krátka zbraň musí byť uložená v púzdre a dlhé zbrane na popruhu s ústím hlavne smerujúcim bezpečným smerom alebo uložené v prepravnom obale.

ZAPLATENÍM ŠTARTOVNÉHO A SVOJIM PODPISOM PRETEKÁR PREHLASUJE, ŽE ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU, KTORÉ SPÔSOBÍ, NENESIE VINU USPORIADATEĽ.

ZAPLATENÍM ŠTARTOVÉHO POPLATKU PRETEKÁR SÚHLASÍ SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV VÝLUČNE PRE POTREBY TOHOTO KONKRÉTNEHO PODUJATIA.

Poskytnutím údajov súhlasíte so zasielaním informácií e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Účelom zasielania informácií je komunikácia medzi usporiadateľom a pretekármi. Obsahom komunikácie je zasielanie informácií o registrácii, aktualitách, zmenách a novinkách

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefónny kontakt, obrazový záznam osoby

Doba platnosti súhlasu: 5 rokov od doby registrácie

Súhlas sa udeľuje na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť na event@gunrun.sk, žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno,priezvisko a e-mail

 

OBOZNÁMENIE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie:         galea@galeatactical.sk