- by Roman Guláš

Propozície G N R N

G N R N 2023
strelecko-atletická súťaž dvojíc

 

ŠK Training Group a hlavný partner:

Vás pozývajú na GUNRUN 2023 vol.2

Pozvánka a propozície

 

Termín konania:   16.9.2023

Miesto konania:    Strelecký areál Zohor (GPS: 48°18’21.7″N 16°57’44.1″E / 48.305667, 16.9618353)

Organizačný výbor:

Riaditeľ súťaže:          Bc. Roman Guláš
Hlavný rozhodca:      Peter Revický

Súťažné disciplíny:

1 extra dlhá strelecká situáciá a streľba po fyzickej záťaži na vzdialenosti od 1 do 100 metrov, 2 osobitne hodnotené strelecké cvičenia

Technické ustanovenia:

Súťažiaci používajú vlastné zbrane a strelivo.

Povolené sú ľubovoľné krátke samonabíjacie zbrane kalibru 7,62mm až 11,43 mm a dlhé guľové samonabíjacie zbrane kalibru 5,45mm až 11,43mm so stredovým zápalom.

Odporúčaná zásoba munície na strelca:

-150 dlhá zbraň
-100 krátka zbraň
Povinná výstroj:

-4 zásobníky do dlhej zbrane (prázdne)
-2 zásobníky do krátkej zbrane (plné)
-chrániče sluchu a zraku
-popruh pre dlhú zbraň
-púzdro na krátku zbraň
-balistická alebo záťažová vesta s minimálnou hmotnosťou 5kg pre kategóriu OVERT

Odporúčaná výstroj:

-rukavice
-pevná obuv
-odev primeraný počasiu a celodennému pobytu na vonkajšej strelnici

Účasť:                   Držitelia platných ZP a príslušníci ozbrojených zložiek.

Protesty:              Hlavnému rozhodcovi s vkladom 20,- € do 30 min. po zverejnení predbežných výsledkov.

Poistenie:            Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie. Každý je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Štartovné:

50 € za každého súťažiaceho pri platbe vopred
na číslo účtu SK48 1100 0000 0029 4409 5237
(do poznámky uveďte meno pretekára alebo pretekárov)

60 € za súťažiaceho pri platbe na mieste v deň konania preteku

Príslušníci OSSR sa môžu preteku zúčastniť bez úhrady štartovného.

 

Rozhodcovský zbor:        Určí usporiadateľ

Časový rozpis:

Prezentácia pretekárov a briefing budú prebiehať minimálne 15 min pred začiatkom príslušného squadu!
09:00 – 10:00 – 1. squad
10:00 – 11:00 – 2. squad
11:00 – 12:00 – 3. squad
12:00 – 13:00 – 4. squad
13:00 – 14:00 – 5. squad
14:00 – 15: 00 – 6. squad
15:00 – 16:00 – 7. squad
16:00 – 17:00 – 8. squad
17:00 – 18:00 – 9. squad
18:00               -predpokladaný koniec súťaže

Hlavnou časťou preteku bude jeden dlhý stage pozostávajúci z troch častí nasledujúcich bezprostredne po sebe bez prerušenia časomiery s odhadovanou dĺžkou trvania 20-30 minút. Pretakári sa budú mocť pred alebo po absolvovaní hlavnej časti preteku zúčastniť streleckých drillov na oddelených streliskách, ktoré budu hodnotené mimo poradia hlavnej súťaže.

Súťažným dvojiciam, ktoré uhradia štartovné v plnej výške do 9.6.2023 bude po tomto dátúme mailom pridelený squad a tým pádom aj čas štartu.

Pokiaľ sa preteku plánujete zúčastniť vo väčšej skupine a štartovať v po sebe nasledujúcich časoch, informujte nás o tom v dostatočnom predstihu mailom na sktraininggroup@gmail.com a my túto skutočnosť zohladníme pri zostavovaní squadov.

V prípade potreby si usporiadateľ vyhradzuje právo zmien!

UPOZORNENIE:

Pretekári sú povinní pohybovať sa v areáli strelnice s vybitými zbraňami, pričom krátka zbraň musí byť uložená v púzdre a dlhé zbrane prenášané ústím hlavne smerujúcim hore alebo uložené v prepravnom obale.

ZAPLATENÍM ŠTARTOVNÉHO A SVOJIM PODPISOM PRETEKÁR PREHLASUJE, ŽE ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU, KTORÉ SPÔSOBÍ, NENESIE VINU USPORIADATEĽ.

ZAPLATENÍM ŠTARTOVÉHO POPLATKU PRETEKÁR SÚHLASÍ SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV VÝLUČNE PRE POTREBY TOHOTO KONKRÉTNEHO PODUJATIA.

Poskytnutím údajov súhlasíte so zasielaním informácií e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Účelom zasielania informácií je komunikácia medzi usporiadateľom a pretekármi. Obsahom komunikácie je zasielanie informácií o registrácii, aktualitách, zmenách a novinkách

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefónny kontakt, obrazový záznam osoby

Doba platnosti súhlasu: 5 rokov od doby registrácie

Súhlas sa udeľuje na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť na sktraininggroup@gmail.com, žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno,priezvisko a e-mail

 

OBOZNÁMENIE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie:         sktraininggroup@gmail.com